Topbanner der viser billeder af SMART veje, SMART broer, SMART havne Link til Rambøll Danmark  
  ForsidePublikationerKontaktLinks       English  
             
 
Vedligeholdssystem til infrastrukturanlæg
 
   
 
 
             

SMART - Vedligeholdssystem til infrastrukturanlæg

Veje, broer, tunneler, havne, lufthavne, spildevandssystemer og andre anlægskonstruktioner er vigtige komponenter i infrastrukturen. For at sikre at kravene til funktion og sikkerhed altid er opfyldt – med en fornuftig økonomi – skal anlæggene vedligeholdes på en måde der er:

 • Systematisk
 • Velorganiseret
 • Teknisk/økonomisk optimal
 • Veldokumenteret
 • Mindst muligt forstyrrende for brugerne

Det medfører håndtering af store mængder af information, der skal være til rådighed for alle der er involveret i driften.

SMART – overblik og styring
Rambølls webbaserede vedligeholdssystem SMART understøtter en systematisk, velorganiseret og dokumenteret forvaltning. Det giver overblik på planlægningsniveau og praktiske værktøjer på udførelsesniveau. Det webbaserede koncept sikrer at alle involverede parter har adgang til løbende opdaterede programmer og data. Adgangen til data styres af individuelle rettigheder.

SMART giver brugere og beslutningstagere på alle niveauer i organisationen de nødvendige værktøjer og information til en effektiv styring:

 • Overblik over anlæggene og deres tekniske egenskaber
 • Overblik over tilstand
 • Overblik over vedligeholdsbehov
 • Overblik over og styring af indmeldte, igangværende og afsluttede aktiviteter
 • Overblik over kort- og langsigtede budgetbehov
 • Overblik over dokumenter
 • Let adgang til informationer.

Håndtering af forskellige konstruktioner – separat og samlet
Infrastrukturanlæg er meget forskellige i sammensætning, kompleksitet og størrelse, men principperne for en systematisk vedligeholdsstyring er universelle. Registreringen af de anlæg hvor vedligeholdet skal styres med SMART, er baseret på et unikt prototypekoncept som tillader brugeren at anvende tilstandsregistrering, aktivitetsstyring, budgettering, monitering og dokumenthåndtering på meget forskellige konstruktioner. SMART bruges på den måde til styring af vedligehold på så forskellige konstruktioner som havne, veje, små broer, store broer, tunneller, rørunderføringer, vandforsyningssystemer, kloaksystemer og vindmøller.

SMART Mobil
Indmelding af job og rapportering om udførelsen — inkl. tilknytning af fotos, skitser mv. — kan ske via en trådløs, håndholdt PDA med onlineforbindelse til databasen.

     

Rambøll Danmark

Hannemanns Allé 53
DK-2300   København S

Tlf. 5161 1000
e-mail smart@ramboll.com

www.ramboll.dk


 
             
 
 
 
© Rambøll Danmark A/S -2011 - smart@ramboll.com - Tlf. 5161 1000